Annemarie jager

Image
In deze tijden van snel opeenvolgende informatie is begrijpelijk en snel je boodschap overbrengen de kunst. Ik maak illustraties die in één oogopslag laten zien wat jij bedoelt en die ervoor zorgen dat je boodschap wordt onthouden.

Illustraties voor

Het gebruik van beeld staat centraal in nieuwe manieren van samenwerken en communiceren. Beeld wordt snel begrepen en blijft bovendien hangen. Mijn beeld geeft duiding aan je tekstuele boodschap en draagt bij aan je proces.
Image

Tekst

De illustraties verhelderen je tekst zodanig dat de boodschap overkomt en blijft hangen.
Meer over tekst
Image

Proces

Visuele ondersteuning, begeleiding en verslaglegging zodat je doelgroep zich betrokken voelt bij het proces en de uitkomst draagt.
Meer over proces

Producten

Het visueel maken van jouw boodschap, kan in verschillende vormen passend bij de situatie:
Image

Tekeningen/illustraties

Tekeningen zijn ondersteunend aan de tekst van bijvoorbeeld een whitepaper of een presentatie.
Image

Poster of infographic

Een poster vat een plan of visie samen in een beeld. Een grote hoeveelheid informatie kun je zo doeltrefend overbrengen.
Image

Praatplaat

Een praatplaat levert gespreksstof op en ondersteunt je presentatie. Het geeft een tussenstand van een proces weer en is een middel om met elkaar in gesprek te gaan.
Image

Visueel verslag

Een visueel verslag verbeeldt de uitkomsten van een bijeenkomst. De uitkomst is na de bijeenkomst in één oogopslag zichtbaar en te delen met de deelnemers.
Image

Visueel ontwikkelingspad

Een visuele weergave van het ontwikkelingspad van een persoon naar aanleiding van bijvoorbeeld een coachings- of functioneringsgesprek.

Over mij

Door mijn ruime ervaring bij verschillende organisaties
zoals overheden en commerciële bedrijven,
kan ik me makkelijk een beeld vormen van de opgave
en een passende visuele oplossing bieden.
Ik stel mij graag even voor.

Meer over mij